Rizici

Published on децембар 26th, 2013 | by Nemanja Stamencic

0

Analiza Rizika na projektima

risk-managementJedna od vrlo značajnih oblasti u upravljanju projektima je svakako upravljanje rizicima na projektu gde se kao posebna grupa procesa izdvojila analiza rizika na projektu. Pominjao sam matricu uticaja i verovatnoća kao jedan od najrasprostranjenijih alata za kvalitativnu analizu projekta. U ovom tekstu će detaljnije biti obrađena tema analize rizika na projektu sa posebnim osvrtom na kvalitativnu analizu…

Odakle početi

Pre nego što krenete u analizu rizika, podrazumevano je da je na projektu definisan plan upravljanja rizicima, i da su identifikovani mogući rizici na projektu. Formiran registar rizika je glavna ulazna komponenta u proces analize istih. Način na koji će se vršiti analiza rizika i koliko duboko  će se ići u  analizu rizika definiše se u planu upravljanja rizicima na projektu. Prilikom pripreme plana upravljanja rizicima na projektu uvek je bitno voditi se „cost-benefit“ analizom u izboru načina na koji će se upravljati rizicima, odnosno važno je voditi računa da sami procesi upravljanja rizicima ne „koštaju“ projekat više nego moguće posledice dešavanja nekih rizika.

Kvalitativna & Kvantitativna analiza

Razlika između kvalitativne i kvantitativne analize rizika na projektima se ogleda u nekoliko činjenica:

Kvalitativna analiza je obavezan element planiranja na projektima dok kvantitativna nije,

Kvalitativna analiza predstavlja subjektivnu ocenu faktora rizika i njihovih efekata na rizicima, dok se kvantitativna analiza bavi egzaktnim (objektivnim) proračunom efekata rizika i njihovih faktora.

U ovom tekstu detaljnije će biti obrađen koncept kvalitativne analize rizika.

Korišćenje matrice uticaja i verovatnoća za analizu rizika na projektu

Jedan od najrasprostranjenijih alata za kvalitativnu analizu rizika na projektu je matrica uticaja i verovatnoća. Ovo je timski alat putem kojeg sve zainteresovane strane na projektu zajedno vrše ocenu verovatnoće dešavanja identifikovanih rizika i njihovih uticaja na projekat. Ukrštanjem ova dva faktora rizika dobijaju se prioriteti rizika na osnovu kojih se vrši njihovo rangiranje, pripremaju strategije odgovora na rizike i sprovode druge akcije iz oblasti upravljanja rizicima na projektu. Prilikom pripreme matrice uticaja i verovatnoća potrebno je utvrditi skale za merenje faktora rizika. Skale mogu biti razne: {Visok, Srednji, Nizak}, {Katastrofalan, Veliki, Srednji, Minimalni, Beznačajan}, {Skoro sigurno, Verovatno, Moguće, Malo verovatno, Retko}, {1,3,5}, {1,2,…,9,10} itd. Primer jedne skale merenja faktora i matrice uticaja i verovatnoća se nalazi u nastavku:

Matrica uticaja i verovatnoca

Na osnovu prioriteta vrši se priprema strategija za odgovore na rizike i njihovo dalje praćenje u toku projekta. Važno je imati na umu da su procesi upravljanja rizicima na projektu iterativni, te se sa svakom promenom na projektu mora izvršiti identifikacija mogućih novih rizika, analiza rizika i priprema strategija za odgovore.

Tags: , , , , , ,


About the Author

Višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima Nemanja Stamenčić je sticao u velikim korporacijama i nevladinom sektoru. Njegovo korporativno iskustvo karakteriše rad u četiri najrazvijenije globalne industrije: bankarstvu, naftnoj industriji, informacionim tehnologijama i telekomunikacijama. Sa druge strane, rad u nevladinom sektoru dao je posebnu dimenziju njegovom radu, i pružio mu je priliku da upravljanje projektima posmatra iz potpuno drugačije dimenzije.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to Top ↑

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram